Pravila privatnosti


Pravila privatnosti

Vaša privatnost i sigurnost vaših podataka su nam važni. In conformità con le disposizioni di legge sulla protezione dei dati personali,,bs,in particolare il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati generali,,bs,GDPR,,en,che è entrato in vigore,,hr,maggio,,hr,e la legge sull'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati,,bs,siamo obbligati a informarti su come gestiamo le tue informazioni personali,,hr,I nostri sistemi IT sono protetti da accessi non autorizzati,,hr,modifica o diffondi le tue informazioni,,bs,così come la perdita o la cancellazione di misure tecniche e organizzative,,hr,Queste regole sulla privacy spiegano,,bs,Nome e dati del gestore dati,,bs, posebice novoj Europskoj općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine i zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, dužni smo vas obavijestiti o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima. Naši IT sustavi zaštićeni su od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja vaših podataka, kao i gubitka ili brisanja tehničkim i organizacijskim mjerama.

Ova pravila privatnosti objašnjavaju:

 • Ime i podaci upravitelja obrade podataka
 • Quali informazioni personali sono,,hr,Quali dati raccogliamo e come li usiamo,,hr,Base legale per la raccolta delle informazioni personali,,bs,Protezione dei dati,,hr,I tuoi diritti e le tue scelte,,hr,Cosa sono?,,hr,biscotti,,bs,e perché li usiamo,,hr,Perché è necessario accettare i termini della Dichiarazione sulla privacy,,hr,Nome e dati di Process Manager,,hr,La responsabilità per la gestione dei dati personali come gestore del trattamento è a carico,,hr,APPARTAMENTI TARABOKIJA,,bs,La Dichiarazione Generale definisce,,hr,informazioni personali,,hr,così come tutti i dati relativi a una persona la cui identità è identificata o identificabile,,hr?
 • Koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo?
 • Pravna osnova za prikupljanje vaših osobnih podataka
 • Zaštita podataka
 • Vaša prava i izbori
 • Što su “kolačići” i zašto ih koristimo?
 • Zašto morate prihvatiti uvjete iz Izjave o privatnosti?
 • Contatto

 

Ime i podaci upravitelja obrade

Odgovornost za obradu osobnih podataka kao upravitelja obrade snosi:

APARTMANI TARABOKIJA

 

Quali informazioni personali sono,,hr,Quali dati raccogliamo e come li usiamo,,hr,Base legale per la raccolta delle informazioni personali,,bs,Protezione dei dati,,hr,I tuoi diritti e le tue scelte,,hr,Cosa sono?,,hr,biscotti,,bs,e perché li usiamo,,hr,Perché è necessario accettare i termini della Dichiarazione sulla privacy,,hr,Nome e dati di Process Manager,,hr,La responsabilità per la gestione dei dati personali come gestore del trattamento è a carico,,hr,APPARTAMENTI TARABOKIJA,,bs,La Dichiarazione Generale definisce,,hr,informazioni personali,,hr,così come tutti i dati relativi a una persona la cui identità è identificata o identificabile,,hr?

Opća deklaracija definira “osobne podatke” kao sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet identificiran ili se može identificirati. Una persona la cui identità può essere identificata è una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente,,hr,soprattutto con l'aiuto di identificatori come il nome,,hr,cognome,,hr,numero di identificazione,,hr,ad esempio,,,hr,OIB,,en,informazioni sulla posizione,,bs,identificatore di rete,,hr,Indirizzo IP,,ro,o con l'aiuto di uno o più fattori che sono inerenti al fisico,,hr,salino,,hr,genetico,,bs,mentale,,hr,economico,,bs,identità culturale o sociale di quell'individuo,,hr,Raccogliamo solo le informazioni personali che si desidera fornire o le informazioni personali necessarie per fornirle,,hr,o migliorare il servizio,,hr, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, prezime, identifikacijski broj (npr. OIB), informacije o lokaciji, identifikator mreže (npr. IP adresa) ili s pomoći jednog ili više čimbenika koji su svojstveni fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu tog pojedinca.

Koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo?

Prikupljamo samo osobne podatke koje želite pružiti ili osobne podatke potrebne za pružanje i / ili poboljšanje usluge. I dati vengono raccolti e ricevuti attraverso il nostro sito,,bs,Le tue informazioni personali vengono direttamente consegnate a noi,,hr,per esempio,,bs,quando ci stai indirizzando o utilizzando i cookie per capire come usi i nostri siti Web e app,,hr,Puoi darci il tuo indirizzo email,,hr,nome,,bs,numero di telefono e altre informazioni in modo che possiamo fornirti informazioni sui nostri servizi,,bs,sondaggi o semplicemente se si desidera ricevere informazioni sulle azioni,,bs,sconti e / o altre attività e offerte,,hr,Utilizziamo le tue informazioni personali esclusivamente per scopi commerciali,,hr. Vaši osobni podaci su nam izravno dostavljeni (na primjer, kada nam se obraćate ili pomoću kolačića kako bismo razumjeli kako koristite naše web stranice i aplikacije) .Možete nam dati svoju adresu e-pošte, ime, telefon broj i druge informacije kako bismo vam mogli pružiti informacije o našim uslugama, anketama ili jednostavno ako želite primati informacije o radnjama, popustima i/ili drugim aktivnostima i ponudama. Vaše osobne podatke koristimo isključivo u poslovne svrhe, così come per la gestione,,hr,supporto e feedback sul servizio fornito,,bs,nonché per prevenire violazioni della sicurezza,,bs,leggi o termini contrattuali,,hr,A seconda dello scopo della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni personali,,bs,la base legale per l'elaborazione dei dati può essere,,hr,il tuo consenso,,hr,interesse legittimo della nostra azienda,,hr,migliorare i nostri prodotti e servizi,,bs,prevenzione delle frodi,,hr,assicurare e mantenere strumenti come i siti web,,bs,dispositivi che sono sicuri da usare,,hr, podršku i povratne informacije o pruženoj usluzi, kao i za sprječavanje kršenja sigurnosti, zakona ili ugovornih uvjeta.

Pravna osnova za prikupljanje vaših osobnih podataka

Ovisno o svrsi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka, pravni temelj vaše obrade podataka može biti: vaš pristanak, legitimni interes naše tvrtke (poboljšanje naših proizvoda i usluga, sprječavanje prijevara, osiguranje i održavanje alata kao što su web-lokacije / uređaji siguran za uporabu), esecuzione del contratto o del servizio richiesto e delle norme che richiedono il trattamento dei dati personali,,hr,Utilizziamo misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i dati personali da accessi o usi illeciti o non autorizzati,,bs,così come la perdita accidentale di dati,,hr,I nostri partner per l'elaborazione dei dati possono elaborare le tue informazioni personali solo in base alle misure tecniche e organizzative di cui sopra,,hr,Le tue informazioni personali sono protette contro l'elaborazione non autorizzata o illegale e la perdita accidentale,,bs.

Zaštita podataka

Koristimo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od nezakonitog ili neovlaštenog pristupa ili uporabe, kao i od slučajnog gubitka podataka. Naši partneri za obradu podataka mogu obraditi vaše osobne podatke samo podložno gore navedenim tehničkim i organizacijskim sigurnosnim mjerama. Vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, distruzione o danno,,hr,I tuoi diritti e opportunità,,hr,Per quanto riguarda la raccolta e l'elaborazione delle tue informazioni personali,,hr,hai i seguenti diritti che siamo obbligati a fornire,,hr,Diritto di accesso,,hr,Diritto di riparare i dati,,bs,Diritto di cancellare i dati,,bs,Il diritto di limitare il trattamento dei dati,,bs,Pravo na prigovor,,ru,Diritto al trasferimento di dati,,bs,Presentazione di reclami all'organismo di vigilanza,,hr,Diritto di revocare il consenso,,hr,Hai il diritto di ricevere conferma da parte nostra se le tue informazioni personali sono state elaborate e,,hr,se sono processati,,hr,accesso alle informazioni personali e le seguenti informazioni,,hr,scopo del trattamento,,hr.

 

Vaša prava i mogućnosti

Što se tiče prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka, imate sljedeća prava koja smo dužni pružiti:

 • Pravo na pristup
 • Pravo na popravljanje podataka
 • Pravo na brisanje podataka
 • Pravo na ograničavanje obrade podataka
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Podnošenje pritužbi nadzornom tijelu
 • Pravo na povlačenje pristanka

Imate pravo dobiti od nas potvrdu da li se vaši osobni podaci obrađuju i, ako su obrađeni, pristup osobnim podacima i sljedećim podacima: svrha obrade, categorie di dati personali,,hr,destinatari di dati personali,,hr,così come ogni altra informazione in conformità con le normative applicabili,,hr,Se i dati vengono trasmessi ed elaborati al di fuori dell'UE,,bs,avete il diritto di informazioni su misure di protezione specifiche,,bs,Quando possibile,,hr,è possibile ottenere una copia dei dati personali che vengono elaborati,,hr,Hai il diritto di chiedere una correzione,,hr,cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali relativi all'utente,,bs,senza ritardi inutili,,hr,Tenendo conto dello scopo dell'elaborazione,,hr,hai il diritto di integrare informazioni personali incomplete,,hr,incluse dichiarazioni aggiuntive,,hr, primatelji osobnih podataka (kao i sve druge informacije u skladu s s važećim propisima). Ako se podaci prenose i obrađuju izvan EU-a, imate pravo na informacije o posebnim mjerama zaštite. Kada je moguće, možete dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Imate pravo od nas tražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na vas, bez nepotrebnog kašnjenja. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, uključujući i dodatne izjave. Hai anche il diritto di trasferire i tuoi dati personali,,hr,Hai il diritto in qualsiasi momento di sporgere reclamo in merito al trattamento dei tuoi dati personali,,hr,in base alla tua situazione specifica,,hr,Puoi opporsi all'uso delle tue informazioni personali per scopi di marketing diretto e opporti all'elaborazione automatica,,hr,L'utente può ritirare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento senza incidere sulla liceità del trattamento in base al suo preventivo consenso,,hr.

Imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti pritužbu u vezi s obradom osobnih podataka koji se odnose na vas, na temelju vaše konkretne situacije. Možete se usprotiviti korištenju vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga i protiviti se automatskoj obradi.

Svoju suglasnost za obradu osobnih podataka možete povući u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade koja se temelji na vašem pristanku prije povlačenja. Se vuoi ritirare il tuo consenso,,hr,si prega di contattare la nostra persona di contatto responsabile della protezione dei dati,,bs,vedere la sezione qui sotto,,hr,Hai anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza,,hr,I cookie sono documenti invisibili attualmente salvati sul disco rigido e consentono al rivenditore di riconoscere il sito del computer la volta successiva,,hr,Il venditore utilizza i cookie solo per raccogliere informazioni utilizzate per utilizzare il sito Web e per ottimizzare le attività pubblicitarie su Internet,,bs, molimo kontaktirajte našu kontakt osobu zaduženu za zaštitu podataka (pogledajte odjeljak u nastavku). Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.

 

Što su “kolačići” i zašto ih koristimo?

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno spremljeni na vašem tvrdom disku i omogućuju dobavljaču da sljedeći put prepozna web-mjesto vašeg računala. Prodavatelj koristi kolačiće samo za prikupljanje informacija koje se koriste za korištenje web stranice i za optimiziranje aktivnosti oglašavanja na Internetu. Ogni cookie ha una sua durata di conservazione,,hr,Grazie ai cookie,,hr,possiamo tracciare il percorso dell'utente attraverso varie parti del nostro sito web e attraverso altri siti web,,bs,I cookie possono migliorare la comunicazione tra il tuo server e il tuo computer,,hr,che rende più facile l'uso del nostro sito web,,hr,Attraverso il tuo browser, hai la possibilità di mostrare i cookie dal tuo computer,,hr,eliminare i cookie esistenti o le impostazioni di configurazione in modo che nessuno possa salvare o salvare i cookie,,bs,Perché è necessario accettare i termini nell'Informativa sulla privacy,,hr. Zahvaljujući kolačićima, možemo pratiti put korisnika kroz različite dijelove naše web stranice i putem drugih web stranica. Kolačići mogu poboljšati komunikaciju između vašeg poslužitelja i računala, što olakšava korištenje naše web stranice. Kroz vaš preglednik imate mogućnost prikazivanja kolačića s vašeg računala, brisanja postojećih kolačića ili podešavanja konfiguracije tako da svatko uopće ne sprema ili sprema kolačiće.

 

Zašto morate prihvatiti uvjete u Izjavi o privatnosti?

Quando visiti il ​​nostro sito web,,hr,così come attraverso la comunicazione elettronica,,bs,Accetti il ​​trattamento dei tuoi dati personali e li accetti nel modo stabilito nella presente Informativa sulla privacy,,bs,Se sei interessato a fornire servizi specifici,,hr,prenderemo ulteriori informazioni personali,,hr,indirizzo e indirizzo e-mail,,hr,In tal caso,,hr,cercheremo il vostro consenso per la raccolta e l'uso delle vostre informazioni personali,,hr,che sarà utilizzato esclusivamente per lo scopo per il quale ci hai fornito,,hr,In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy,,hr, kao i putem elektroničke komunikacije, pristajete na obradu vaših osobnih podataka i pristajete na njih na način kako je navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti. Ako ste zainteresirani za pružanje određenih usluga, uzet ćemo dodatne osobne podatke (ime, prezime, adresu i e-mail adresu). U tom slučaju, tražit ćemo vaš pristanak na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka, koji će se koristiti isključivo u svrhu za koju ste nam dali. Ako imate pitanja u vezi s ovom Izjavom o privatnosti, contattaci e saremo felici di rispondere a qualsiasi tua domanda,,hr,Per informazioni di base,,hr,utilizzo dei tuoi diritti o di eventuali domande riguardanti la presente Informativa sulla privacy,,bs,puoi contattare il nostro servizio clienti via email all'indirizzo,,bs,o per telefono,,hr,00385,,en,Elaboreremo le vostre richieste e richieste senza indebito ritardo e in conformità con gli obblighi legali,,bs,e ti faremo sapere le misure che abbiamo preso,,hr,Informativa sulla privacy,,hr,La tua privacy e la sicurezza delle tue informazioni sono importanti per noi,,bs.

Contatto

Za osnovne informacije, iskorištavanje svojih prava ili bilo kakva pitanja u vezi s ovom Izjavom o privatnosti, možete kontaktirati našu korisničku podršku putem e-pošte na marija.tarabokija183 @ gmail.com ili putem telefona: 00385 51 239-079, 00385 98 9631600. Mi ćemo obraditi vaše upite i zahtjeve bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama, te ćemo vas obavijestiti o mjerama koje smo poduzeli.

© Copyright Apartmani -

Le previsioni per Malinska, Croazia; da Wunderground per WordPress