Privacy Policy,,hr,Your privacy and the security of your information are important to us,,bs,In accordance with legal regulations on personal data protection,,bs,in particular the new European General Data Protection Regulation,,bs,GDPR,,en,which came into force,,hr,May,,hr,and the law on the implementation of the General Data Protection Regulation,,bs,we are obliged to inform you of how we handle your personal information,,hr,Our IT systems are protected against unauthorized access,,hr,edit or disseminate your information,,bs,as well as loss or deletion of technical and organizational measures,,hr


Privacy Policy,,hr,Your privacy and the security of your information are important to us,,bs,In accordance with legal regulations on personal data protection,,bs,in particular the new European General Data Protection Regulation,,bs,GDPR,,en,which came into force,,hr,May,,hr,and the law on the implementation of the General Data Protection Regulation,,bs,we are obliged to inform you of how we handle your personal information,,hr,Our IT systems are protected against unauthorized access,,hr,edit or disseminate your information,,bs,as well as loss or deletion of technical and organizational measures,,hr

Vaša privatnost i sigurnost vaših podataka su nam važni. U skladu sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebice novoj Europskoj općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine i zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, dužni smo vas obavijestiti o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima. Naši IT sustavi zaštićeni su od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja vaših podataka, kao i gubitka ili brisanja tehničkim i organizacijskim mjerama.

These privacy rules explain,,bs,Data manager name and data,,bs,What personal information is,,hr,Which data we collect and how we use it,,hr,Legal basis for collecting your personal information,,bs,Data protection,,hr,Your rights and choices,,hr,What are they?,,hr,cookies,,bs,and why we use them,,hr,Why you must accept the terms of the Privacy Statement,,hr,Process Manager Name and Data,,hr,Responsibility for handling personal data as a processing manager is borne,,hr,APARTMENTS TARABOKIJA,,bs,The General Declaration defines,,hr,personal information,,hr:

 • Ime i podaci upravitelja obrade podataka
 • Što su osobni podaci?
 • Koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo?
 • Pravna osnova za prikupljanje vaših osobnih podataka
 • Zaštita podataka
 • Vaša prava i izbori
 • Što su “kolačići” i zašto ih koristimo?
 • Zašto morate prihvatiti uvjete iz Izjave o privatnosti?
 • Contact

 

Ime i podaci upravitelja obrade

Odgovornost za obradu osobnih podataka kao upravitelja obrade snosi:

APARTMANI TARABOKIJA

 

Što su osobni podaci?

Opća deklaracija definira “osobne podatke” as well as any data relating to an individual whose identity is identified or identifiable,,hr,A person whose identity can be identified is a person who can be identified directly or indirectly,,hr,especially with the help of identifiers such as name,,hr,surname,,hr,identification number,,hr,eg,,hr,OIB,,en,location information,,bs,network identifier,,hr,IP address,,ro,or with the help of one or more factors that are inherent to the physical,,hr,saline,,hr,genetic,,bs,mental,,hr,economic,,bs,cultural or social identity of that individual,,hr. Osoba čiji se identitet može identificirati je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, prezime, identifikacijski broj (npr. OIB), informacije o lokaciji, identifikator mreže (npr. IP adresa) ili s pomoći jednog ili više čimbenika koji su svojstveni fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu tog pojedinca.

Koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo?

We collect only the personal information you want to provide or the personal information needed to provide you,,hr,or improve service,,hr,Data is collected and received through our site,,bs,Your personal information is directly delivered to us,,hr,for example,,bs,when you are addressing us or using cookies to understand how you use our websites and apps,,hr,You can give us your email address,,hr,name,,bs,phone number and other information so that we can provide you with information about our services,,bs / ili poboljšanje usluge. Podaci se prikupljaju i primaju putem naše stranice. Vaši osobni podaci su nam izravno dostavljeni (na primjer, kada nam se obraćate ili pomoću kolačića kako bismo razumjeli kako koristite naše web stranice i aplikacije) .Možete nam dati svoju adresu e-pošte, ime, telefon broj i druge informacije kako bismo vam mogli pružiti informacije o našim uslugama, surveys or simply if you want to receive information about actions,,bs,discounts and / or other activities and offers,,hr,We use your personal information exclusively for business purposes,,hr,as well as for management,,hr,support and feedback about the service provided,,bs,as well as to prevent security breaches,,bs,laws or contractual terms,,hr,Depending on the purpose of collecting and processing your personal information,,bs,the legal basis for your data processing can be,,hr,your consent,,hr,legitimate interest of our company,,hr,improving our products and services,,bs,prevention of fraud,,hr, popustima i/ili drugim aktivnostima i ponudama. Vaše osobne podatke koristimo isključivo u poslovne svrhe, kao i za upravljanje, podršku i povratne informacije o pruženoj usluzi, kao i za sprječavanje kršenja sigurnosti, zakona ili ugovornih uvjeta.

Pravna osnova za prikupljanje vaših osobnih podataka

Ovisno o svrsi prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka, pravni temelj vaše obrade podataka može biti: vaš pristanak, legitimni interes naše tvrtke (poboljšanje naših proizvoda i usluga, sprječavanje prijevara, securing and maintaining tools such as websites,,bs,devices that are safe to use,,hr,execution of the contract or service you have requested and the regulations that require the processing of personal data,,hr,We use technical and organizational security measures to protect your personal data from unlawful or unauthorized access or use,,bs,as well as accidental loss of data,,hr,Our data processing partners can process your personal information only subject to the above technical and organizational security measures,,hr / uređaji siguran za uporabu), izvršenje ugovora ili usluge koju ste zatražili i propisi koji zahtijevaju obradu osobnih podataka.

Zaštita podataka

Koristimo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od nezakonitog ili neovlaštenog pristupa ili uporabe, kao i od slučajnog gubitka podataka. Naši partneri za obradu podataka mogu obraditi vaše osobne podatke samo podložno gore navedenim tehničkim i organizacijskim sigurnosnim mjerama. Your personal information is protected against unauthorized or illegal processing and accidental loss,,bs,destruction or damage,,hr,Your rights and opportunities,,hr,As for the collection and processing of your personal information,,hr,you have the following rights that we are obliged to provide,,hr,Right to access,,hr,Right to repair data,,bs,Right to delete data,,bs,The right to restrict processing of data,,bs,Pravo na prigovor,,ru,Right to data transfer,,bs,Submitting complaints to the supervisory body,,hr,Right to withdraw consent,,hr, uništenja ili oštećenja.

 

Vaša prava i mogućnosti

Što se tiče prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka, imate sljedeća prava koja smo dužni pružiti:

 • Pravo na pristup
 • Pravo na popravljanje podataka
 • Pravo na brisanje podataka
 • Pravo na ograničavanje obrade podataka
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Podnošenje pritužbi nadzornom tijelu
 • Pravo na povlačenje pristanka

You have the right to receive confirmation from us whether your personal information is being processed and,,hr,if they are processed,,hr,access to personal information and the following information,,hr,purpose of processing,,hr,categories of personal data,,hr,personal data recipients,,hr,as well as any other information in accordance with applicable regulations,,hr,If data is transmitted and processed outside the EU,,bs,you have the right to information about specific protection measures,,bs,When possible,,hr,you can get a copy of the personal data that is being processed,,hr,You have the right to ask for a correction,,hr, ako su obrađeni, pristup osobnim podacima i sljedećim podacima: svrha obrade, kategorije osobnih podataka, primatelji osobnih podataka (kao i sve druge informacije u skladu s s važećim propisima). Ako se podaci prenose i obrađuju izvan EU-a, imate pravo na informacije o posebnim mjerama zaštite. Kada je moguće, možete dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Imate pravo od nas tražiti ispravak, deleting or limiting the processing of personal data relating to you,,bs,without unnecessary delays,,hr,Taking into account the purpose of processing,,hr,you have the right to supplement incomplete personal information,,hr,including additional statements,,hr,You also have the right to transfer your personal data,,hr,You have the right at any time to file a complaint regarding processing of personal information relating to you,,hr,based on your specific situation,,hr, bez nepotrebnog kašnjenja. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, uključujući i dodatne izjave. Također imate pravo na prenosivost vaših osobnih podataka.

Imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti pritužbu u vezi s obradom osobnih podataka koji se odnose na vas, na temelju vaše konkretne situacije. You can oppose the use of your personal information for direct marketing purposes and oppose automatic processing,,hr,You may withdraw your personal data processing consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on your prior consent,,hr,If you want to withdraw your consent,,hr,please contact our contact person in charge of data protection,,bs,see the section below,,hr,You also have the right to file a complaint with the supervisory authority,,hr.

Svoju suglasnost za obradu osobnih podataka možete povući u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade koja se temelji na vašem pristanku prije povlačenja. Ako želite povući svoj pristanak, molimo kontaktirajte našu kontakt osobu zaduženu za zaštitu podataka (pogledajte odjeljak u nastavku). Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.

 

Što su “kolačići” i zašto ih koristimo?

Cookies are invisible documents that are currently saved on your hard disk and allow the vendor to recognize the site of your computer the next time,,hr,The seller uses cookies only to collect information used to use the website and to optimize Internet advertising activities,,bs,Each cookie has its own shelf life,,hr,Thanks to the cookies,,hr,we can track the user's way through various parts of our website and through other websites,,bs. Prodavatelj koristi kolačiće samo za prikupljanje informacija koje se koriste za korištenje web stranice i za optimiziranje aktivnosti oglašavanja na Internetu. Svaki kolačić ima svoj rok trajanja. Zahvaljujući kolačićima, možemo pratiti put korisnika kroz različite dijelove naše web stranice i putem drugih web stranica. Cookies can improve communication between your server and your computer,,hr,which makes it easier to use our website,,hr,Through your browser, you have the ability to show cookies from your computer,,hr,delete existing cookies or configuration settings so that everyone does not even save or save cookies,,bs,Why you must accept the terms in the Privacy Statement,,hr,When you visit our website,,hr,as well as through electronic communication,,bs, što olakšava korištenje naše web stranice. Kroz vaš preglednik imate mogućnost prikazivanja kolačića s vašeg računala, brisanja postojećih kolačića ili podešavanja konfiguracije tako da svatko uopće ne sprema ili sprema kolačiće.

 

Zašto morate prihvatiti uvjete u Izjavi o privatnosti?

Kada posjetite našu internetsku stranicu, kao i putem elektroničke komunikacije, You agree to the processing of your personal information and agree to them in the manner set forth in this Privacy Statement,,bs,If you are interested in providing specific services,,hr,we will take additional personal information,,hr,address and e-mail address,,hr,In that case,,hr,we will seek your consent to the collection and use of your personal information,,hr,which will be used solely for the purpose for which you have given us,,hr,If you have questions about this Privacy Statement,,hr,contact us and we will be happy to answer any of your questions,,hr,For basic information,,hr. Ako ste zainteresirani za pružanje određenih usluga, uzet ćemo dodatne osobne podatke (ime, prezime, adresu i e-mail adresu). U tom slučaju, tražit ćemo vaš pristanak na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka, koji će se koristiti isključivo u svrhu za koju ste nam dali. Ako imate pitanja u vezi s ovom Izjavom o privatnosti, kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Contact

Za osnovne informacije, use of your rights or any questions regarding this Privacy Statement,,bs,you can contact our customer support via email at,,bs,or by phone,,hr, 00385,,en,We will process your inquiries and requests without undue delay and in accordance with legal obligations,,bs,and we will let you know about the measures we have taken,,hr, možete kontaktirati našu korisničku podršku putem e-pošte na marija.tarabokija183 @ gmail.com ili putem telefona: 00385 51 239-079, 00385 98 9631600. Mi ćemo obraditi vaše upite i zahtjeve bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama, te ćemo vas obavijestiti o mjerama koje smo poduzeli.

© Copyright Apartmani -

Weather forecast by WP Wunderground & Denver Snow Service